Botteling

Het afvullen van gasflessen gebeurt enkel op elektronische weegtoestellen waardoor wij een uiterst nauwkeurige weging garanderen. Daarna worden de gevulde flessen opnieuw met een elektronische lekdetector gecontroleerd op eventuele lekken zodat GEEN GEVAAR bestaat voor de consument.

Gevulde flessen worden verzegeld met een code die wordt “TOEGEWEZEN DOOR HET MINISTERIE”. De verzegeling laat toe bij eventuele controle ten allen tijde te kunnen vaststellen in welk vulcentrum de flessen werden afgevuld. Deze reglementering beschermt de consument en de erkende vulcentra tegen de sluikvullers die het niet te nauw nemen met de reglementering.

Het vullen van gastanken gebeurt door gekwalificeerde personeelsleden die om de vijf jaar een bijkomende opleiding krijgen in een erkend opleidingscentrum.

Alle vrachtwagens worden om de zes maanden gecontroleerd door erkende technische controle centra. Bij de tankwagens wordt tevens de meetapparatuur jaarlijks geijkt door een erkende controle instantie.

DSCF3768

DSCF3771  DSCF3774